UTSTÄLLNING VERKLIGHETEN

17357751_10155053367602356_2119880762_o

Genom historien har mannen och maskulinitet varit norm. Till denna dag har samhället utformats efter en struktur där ouppnåeliga förväntningar läggs på alla som passar in i normen. Förväntningar byggda på patriarkala fantasier och idéer som begränsar och kväver.

I samband med Kvinnodagen bjuder Klubb Kahlo NKPG och Ingenmansland in till vernissage på Crescendo i Norrköping. Ta del av konstnärernas verk som ställer ut tolkar verkligheten som icke-man. Genom sitt skapade har de tolkat de osynliga ramarna, uttalade idealen och glastaken.

Kom och ta del av all den talang och syskonskap som finns här i världen !

OBS. Du kan även ta en fika medan du njuter av konsten !

~ GRATIS INTRÄDE ~

Lördag 18 mars
Crescendo, Järnbrogatan 3
Kl 14-18

~~ For english look below ~~

———————————————————————————————————————————

Being a man and masculinity has been the norm through history. Our society has until this day been built on impossible expectations which has been applied on all those who don’t fit into the norm. Expectations built on patriarchal fantasies and ideas that limit and restrict.

Klubb Kahlo and Ingenmansland invites you to a vernissage. Different artist has contributed their artwork that reflects the reality for non-men. They have trough their work visualized all forms of experiences of the invisible constrictions, ideals and glas ceilings that are relevant.

Come and see all the talent and sibling hood that´s out there !

OBS. You can even enjoy a cup of coffee while you soak all the art in !

~ FREE ENTRANCE ~

Saturday 18 Mars
Crescendo, Järnbrogatan 3
2pm-6pm