LESBISK FILMKVÄLL

LESBISK FILMKVÄLL MED KLUBB KAHLO

**english see below**

KLUBB KAHLO bjuder in till Lesbisk filmkväll på Môme Atelier med Nachos och bar. Du kanske vill ta med partners, hålla din kompis i famnen, mata en tinderdejt med våra goda nachos eller varför inte också spana på KLUBB KAHLOS nya MERCH.

Under denna filmkväll vill KLUBB KAHLO belysa queer/lesbiskhet och lyfta fram viktiga filmer, som inte har en given plats på den heteronormativa duken.Föjande kortfilmer visas under kvällen:

MIN HOMOSTYSTER – Lia Hietala
Tioåriga Cleo följer med sin äldre syster och dennes flickvän på en resa norrut. Genom samvaron med paret uppstår frågeställningar kring hennes egna känslor och preferenser. »Min homosyster« är en inkännande skildring av en ung flickas första möten med sin sexualitet bland norska fjordar och berg.

EXERCISE ONE – Victoria Verseau
Juli finner gemenskap online efter sin könskorrigering. I längtan efter närhet bestämmer hon sig till slut för att ta steget ut i verkligheten och träffa en man. Men världen utanför är inte lika förstående och kvällen slutar inte som hon hoppats.

BABES ROLL OUT – Brynhildur Thorarinsdottir & Sanna Carlson
En manifestation, en hyllning och en utopi, till för queera, bi och lesbiska att njuta av. Ett rum där vår kärlek, vår längtan, vår sexualitet står i centrum. Ett rum där vi sträcker ett sexigt långfinger mot heteronormen. Ett rum där vi är det bästa som finns.”

GAY ENOUGH – Hawa Sanneh & Anna Fundin
En film om HBTQ-personers kamp för att få vara sig själva, oavsett om de befinner sig i ett land i Afrikas värsta diktatur eller i det påstått fördomsfria och toleranta Sverige.

LETTERS (musikvideo) – Niki Yrla ft Elin Biel (av: Brynhildur Thorarinsdottir & Sanna Carlson).
Den hjärtskärande och snurrande sensationen till musikvideo skildrar besvikelsen och frustrationen i ett förhållande som borde ha tagit slut för länge sedan, men där det går inte att släppa taget. Allt det i en svepande one shot på fyra minuter.

Alla svensktalande filmer har engelsk undertext.

Fritt inträde, registrering krävs : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOGQMLrmM7eB3kSHqGauUzyJMUjSxXZSvV-EbCDRMsYqalwA/viewform?c=0&w=1

Swishnummer kommer finnas på plats. Frivilliga donationer går oavkortat till filmskaparna.

TILLGÄNGLIGHET:
Fyra trappsteg ned till lokalen, ingen HWC. Det finns ej tillgång till hissar eller liknande hjälpmedel för att ta sig ner för trappan. Vi jobbar för att kommande event hitta mer tillgängliga lokaler för att välkomna alla funktionsvariationer.

KLUBB KAHLO är en ideell feministisk kulturscen i Stockholm med strävan efter att vara en trygg plats fri från sexism, rasism, HBTQIA- fobi och machokultur. Vi välkomnar alla sexualiteter, kön, ickekön och uttryck.

VARMT VÄLKOMNA
___________________________________________________________________

KLUBB KAHLO wants to welcome you to Lesbisk Filmkväll at Môme Atelier. There will be a bar with nachos and beverages. Bring your partners, a friend or maybe a first date. KLUBB KAHLOS new merch will be available.

During this film night KLUBB KAHLO wishes to highlight queer/ lesbianism through showing four queer short films. Doring the event the following films will appear:

MIN HOMOSTYSTER – Lia Hietala
Ten-year-old Cleo follows her older sister and their girlfriend on a trip up north. Through the engagement with the couple, questions arise about her own feelings and preferences. ”Min homosyster” is an insightful portrayal of a young girl’s first encounter with her sexuality among Norwegian fjords and mountains.

EXERCISE ONE – Victoria Verseau
”Juli finds support online following a gender reassignment surgery. Her desire and need for intimacy proves stronger than her fears and makes her dare to step out into the real world to meet a man. But, the outside world is not so understanding and the evening doesn’t end as she had hoped for.”

BABES ROLL OUT – Brynhildur Thorarinsdottir & Sanna Carlson
A tribute to the love and attraction of women and non-binary, a gluttony of desire and intimacy, and last but not least, a marker and clear resistance to the extreme lack of LGBT representation that prevails in today’s media.”

GAY ENOUGH – Hawa Sanneh & Anna Fundin
A film about the struggle of HBTQ-people and their right to be themselves, whether they are in a country in Africa’s worst dictatorship or in the allegedly unprejudiced and tolerant Sweden.

LETTERS (music video) – Niki Yrla ft Elin Biel (by: Brynhildur Thorarinsdottir & Sanna Carlson).
The heartbreaking and twirling sensation of a music video portraying the disappointment and frustration in a relationship that should have ended a long time ago, but there is no way to let go. All that in a sweeping one shot in four minutes.

All swedish speaking films have english subtitles.

Free entrance, registration through link required:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOGQMLrmM7eB3kSHqGauUzyJMUjSxXZSvV-EbCDRMsYqalwA/viewform?c=0&w=1

There will be a money jar and swish possibilities to contribute to the film makers/ artist. All donations will go to them.

AVAILABILITY:
Klubb Kahlo will during this event be on the bottom floor, down a stair. There is no access to elevators or alike. We apologize for this and will keep on working on developing the availability for our future events, in order to include all kinds of functioning bodies.

KLUBB KAHLO Is a non-profit feminist culture scene that strives towards creating a safe space free from sexism, racism, HBTQIA- phobia & macho culture

WARMLY WELCOME